Zobrazit menuSkrýt menu

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Autor: Jeřábek, Jaroslav, Tupý, Jan, Brychnáčová, Eva, Málková, Marie, Baslerová, Pavlína, Dyršmídová, Stanislava, Hamousová, Zdeňka, Kirilenková, Marie, Kolajová, Alena, Konopková, Ludmila, Labojová, Marta, Novotný, Josef, Peteříková, Milena, Petřek, Jindřich, Smrčková, Michaela, Sroková, Eva, Šimková, Zuzana, Bartoňová, Miroslava, Pipeková, Jarmila, Vítková, Marie, Zemková, Jaroslava | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, choroba, nemoc, onemocnění, postižení zraku, zrakové postižení, oko, zrak, sluchové postižení, postižení sluchu, ucho, sluch, slepý, slabozraký, nevidomý, hluchý, nedoslýchavý, neslyšící, mentální retardace, narušená komunikační schopnost, RVP, rámcový vzdělávací program, škola, základní škola speciální, vzdělání, vzdělávání

Dokument k problematice vzdělávání ve školském zařízení základní škola speciální.

Brychnáčová, Eva a Málková, Marie. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální: RVP ZŠS. 1. vyd. Praha: VÚP, 2008. 110 s. ISBN 978-80-87000-25-0.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS