Zobrazit menuSkrýt menu

Racionální antibiotická léčba akutní otitidy u dětí z pohledu mikrobiologa

Autor: Adámková, Václava | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 6 (2010)
Plná dostupnost: ANO otitis media, etiologie, antibiotika, PVC7

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Otitis media patří k běžným infekčním chorobám dětského věku. Mezi nejčastější bakteriální původce akutní otitis media patří Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae a Moraxella catarrhalis, ale viry hrají důležitou roli v patogenezi otitis media. Antibiotická terapie se volí pouze v případech prokázaného bakteriálního zánětu a u dětí mladších dvou let. Lékem volby v podmínkách České republiky je amoxicilin, vzhledem k nízké prevalenci rezistentních kmenů. Očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou (PVC7) vedlo k výraznému snížení incidence otitis media vyvolané vakcinačními kmeny, avšak došlo k nárůstu otitis media vyvolané nevakcinačními sérotypy.

Otitis media is one of the most common childhood infections. The most frequent causative agents are Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae and Moraxella catarrhalis. Viruses play important role in the pathogenesis of otitis media. Treatment with anti biotics is recommended for severe cases of otitis media and for children younger than 2 years. The drug of the first choice is amoxicillin in the Czech Republic due to low prevalence of non-susceptible strains. Polysaccharide pneumococcal vaccine (PVC7) was successful in reducing the incidence of otitis media caused by vaccine serotypes, but is observed the increase of episodes of acute otitis media caused by nonvaccine serotypes in children who received PVC7.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS