Zobrazit menuSkrýt menu

Půlstoletí školky pro děti s mentálním postižením

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 7 (2010)
Plná dostupnost: NE předškolní výchova, speciální školství, autismus, předškolní dítě, mateřská škola, mentálně postižený, spolupráce ve výchově, pomoc, Praha

Článek s tematikou předškolní výchovy a vzdělávání mentálně postižených dětí.

Článek je věnován výročí založení mateřské školy pro mentálně postižené děti "Štíbrova" v Praze Ďáblicích, která vznikla jako experimentální pokusná třída v roce 1960. Legislativní změny v oblasti péče o postižené děti, které pracovnice školky iniciovaly. Vliv změny režimu po r. 1989 - možnosti spolupráce se zahraničními odborníky i organizacemi poskytujícími pomoc při provozu školky (zprostředkoval Výbor dobré vůle). Péče, kterou MŠ poskytuje v současnosti - péče o děti se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným, autistické děti apod. Tvorba ŠVP v této škole.

Těthalová, Marie. Půlstoletí školky pro děti s mentálním postižením. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(7), s. 18-19. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS