Zobrazit menuSkrýt menu

Psychomotorika ve vzdělávání žáků s mentálním postižením

Autor: Hanzelka, Zdeněk | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO tělesná výchova, psychomotorika, mentální postižení, výchovně-vzdělávací proces, jemná motorika, rovnováha

Diplomová práce se zabývá významem pohybových aktivit s využitím psychomotoriky ve výchovně-vzdělávacím procesu mentálně postižených žáků, především v oblasti tělesné výchovy a jejich alternativách. Výzkumné šetření jsme zaměřili na rozvoj jemné motoriky a rovnováhy za pomoci psychomotorických i jiných netypických pomůcek, cvičení a her. Výzkum probíhal ve třídě ZŠ speciální, Ibsenova 1, Brno, ve třídě 10. ročníků s žáky s těžkou mentální retardací. K výzkumu bylo použito i dotazníků pro pedagogické a pomáhající pracovníky školy.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS