Zobrazit menuSkrýt menu

Pro koho je domácí vzdělávání?

Autor: Prokešová, Ludmila | Rok vydání: 2004 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 11, č. 10 (2004)
Plná dostupnost: NE domácí vzdělávání, rodiče, rodičovská účast, základní škola, první stupeň, organizace výuky, vztah rodiče-škola, spolupráce ve výchově

1. článek: Možnosti alternativního školního vzdělávání - domácí vzdělávání. Článek obsahuje základní informace o domácím vzdělávání. Vymezení termínu podle Pedagogického slovníku, historie vzniku tohoto typu vzdělávání, základní myšlenky a principy. Nejčastější důvody vedoucí rodiče k rozhodnutí vzdělávat dítě doma. Česká domácí škola - situace, motivy rodičů, průběh výuky. Autorka zařadila některá data z výzkumu vedeného v roce 2002 v 39 českých rodinách, kde probíhá domácí vzdělávání.

Prokešová, Ludmila. Pro koho je domácí vzdělávání?. [Část] 1. Informatorium, 2004, 11(10), s. 6-7. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984229&local_base=ANL.

2. článek: Článek věnovaný problematice domácího vzdělávání z pohledu dětí - dostatek času na plnění úkolů, individuální péče, klid, pozornost "vyučujícího" podle potřeby. Program závazný pro rodiče vyučující doma, spolupráce s pověřenou školou, hodnocení znalostí a dovedností dětí a jejich připravenosti pro druhý stupeň ZŠ. Otázky dostatečné socializace dítěte, jeho bezproblémové zapojení do kolektivu vrstevníků. Administrativní podmínky pro zařazení dítěte do domácího vzdělávání. Vymezení možnosti domácího vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (platí od 1. 1. 2005) jako "jiný způsob plnění povinné školní docházky - individuální vzdělávání".

Prokešová, Ludmila. Pro koho je domácí vzdělávání?. [Část] 2. Informatorium, 2005, 12(1), s. 6-7. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984230&local_base=ANL.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS