Zobrazit menuSkrýt menu

Přípravné třídy pomáhají dětem lépe se připravit na školu

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 19, č. 5 (2012)
Plná dostupnost: NE předškolní dítě, sociálně znevýhodněný, sociální postavení, přípravný ročník, mateřská škola

Článek pojednávající o významu přípravných tříd pro lepší přípravu sociálně znevýhodněných dětí na školu.

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním, které nenavštěvovaly předškolní vzdělávání v mateřské škole, nebo jim byl doporučen odklad školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky tehdy, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 a nejvýše 15 dětí. "Vyučování" v přípravné třídě se zaměřuje na oblast kulturně-sociálních a hygienických návyků. Dále zde jsou rozvíjeny činnosti na rozvíjení matematických, časových a prostorových představ, na porozumění textu, memorování apod. Čím déle dítě do přípravné třídy dochází, tím vyšší je pravděpodobnost dobrého školního startu, říkají učitelé z přípravných tříd.

Těthalová, Marie. Přípravné třídy pomáhají dětem lépe se připravit na školu. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(5), s. 22-23. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS