Zobrazit menuSkrýt menu

Připravenost učitelů na inkluzivní vzdělávání v oblasti specifických poruch učení

Autor: Michalová, Zdeňka, Pešatová, Ilona, Beránková, Ivana | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 22, č. 1 (2012)
Plná dostupnost: NE učitel, základní škola, vzdělávání učitelů, další vzdělávání učitelů, celoživotní vzdělávání, speciální výuka, speciální vzdělávací potřeby, porucha učení, integrace žáka, studium a výuka, výzkum, metoda výzkumu

Článek věnovaný problematice připravenosti učitelů na inkluzivní vzdělávání v oblasti specifických poruch učení.

Sociálněpedagogické kompetence učitelů základní školy jsou jedním z důležitých předpokladů pro úspěšnou inkluzivní edukaci žáků se specifickými poruchami učení (SPU). Je tedy potřeba, aby si učitelé tyto kompetence získané v průběhu studia dále prohlubovali a rozšiřovali. Formou výzkumu bylo zjišťováno, zda se tak skutečně děje a zda sledování aktuálních informací o SPU souvisí s délkou praxe, případně osobními zkušenostmi učitelů. Základní informace o výzkumu, analýza dotazníků od 612 učitelů, výsledky, závěry.

Michalová, Zdeňka et al. Připravenost učitelů na inkluzivní vzdělávání v oblasti specifických poruch učení. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2012, 22(1), s. 30-45. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS