Zobrazit menuSkrýt menu

Prevence poruch řeči u dětí v období do ukončení řečového vývoje

Autor: Pakostová, Tereza | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO prevence, poruchy řeči, vývoj řeči, informovanost, logoped, mluvní orgány, stimulace k řeči, poradenství, poradenské služby, poradenský systém, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, raná péče, mezioborová spolupráce, dětská řeč

Bakalářská práce prezentuje problematiku prevence poruch řeči u dětí do ukončení řečového vývoje. Je členěna na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly a vychází z analýzy odborné literatury. Zaměřuje se na fyziologii a patologii vývoje a tvorby řeči, na možnosti stimulace k řeči, poskytování logopedického poradenství a prevenci poruch řeči v České republice. Praktická část představuje výzkumné šetření, které bylo realizováno mezi rodiči a lékaři v Brně. Výsledky plynoucí z průzkumu se týkají informovanosti v oblasti možnosti prevence poruch a stimulace řeči, systému podávání informací a spolupráce lékařů s dalšími institucemi a odborníky při zajišťování logopedické intervence a prevence. V závěru praktické části jsou uvedeny návrhy pro praxi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS