Zobrazit menuSkrýt menu

Postavení žáka s poruchou autistického spektra ve třídě ZŠ

Autor: Kunce, Eva | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Šumníková, Pavlína, dítě, děti, postižení, handicap, autismus, porucha autistického spektra, základní škola, škola, ZŠ, PAS

Diplomová práce mapuje a analyzuje faktory ovlivňující postavení žáka s poruchou autistického spektra v třídním kolektivu. Teoretické poznatky jsou konfrontovány s konkrétní případovou studií procesu individuální integrace žáka s vysocefunkčním autismem v průběhu devíti let jeho školní docházky Analýza dokumentů, rozhovorů a dotazníkového šetření se zabývá právě socializací tohoto žáka v třídním kolektivu. Vedoucí práce - Pavlína Šumníková.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS