Zobrazit menuSkrýt menu

Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou

Autor: Štěrbová, Dana | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, hluchoslepý, hluchoslepota, slepý, nevidomý, slabozraký, hluchý, neslyšící, nedoslýchavý, postižení, sluchu, sluchové postižení, postižení zraku, zrakové postižení, volnočasové aktivity, volný čas, pohyb

Autorka vychází z etiologie postižení a poukazuje na zásadní specifika komunikace. V kontextu se zaměřením publikace se věnuje realizaci známých pohybových aktivit při citlivém respektování specifik dětí s hluchoslepotou. Velmi zdařile je zpracována i pasáž, věnovaná výchově postiženého dítěte v rodině. Pro zájemce bude jistě aktuální i přehled informačních zdrojů a organizací. Metodická příručka má všechny předpoklady stát se žádaným studijním materiálem pro studenty UP, i zdrojem informací pro rodiče a odbornou veřejnost.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://cache.obalkyknih.cz/file/toc/10397/pdf.

ŠTĚRBOVÁ, Dana. Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 59 s. ISBN 978-80-244-1797-4.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS