Zobrazit menuSkrýt menu

Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením na 1. stupni běžné ZŠ

Autor: Zelenková, Marie | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, ZŠ, základní škola, integrace, inkluze, postižení, handicap, šikana, učitel, rodič, komunikace

Diplomová práce se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání zdravotně postižených dětí na 1. stupni běžných základních škol, s cílem poskytnout ucelený přehled o tomto tématu pedagogům a rodičům. V teoretické části jsou definovány a podrobně rozpracovány klíčové pojmy, následuje historický exkurz do problematiky vzdělávání zdravotně postižených od antiky až po současnost, představení aktuálního legislativního rámce, a předložení praktického řešení otázek, týkajících se výběru vhodné školy pro zdravotně postižené dítě a otázek spojených s jeho nástupem do běžné školy hlavního vzdělávacího proudu. Praktická část práce představuje výzkum mezi třídními učiteli, rodiči postižených dětí a rodiči jejich zdravých spolužáků, se zaměřením na zjištění podmínek integrace na vybraných školách, zahrnujících kvalitu odborného zázemí, kvalitu mezilidských vztahů, přítomnost šikany a další otázky.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS