Zobrazit menuSkrýt menu

Podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách v Praze

Autor: Michálková, Ivana | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO integrace, postižení, inkluze, speciální pedagog, asistent pedagoga, osobní asistent, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kompenzační a speciálně didaktické pomůcky, bezbariérový přístup

Diplomová práce se zabývá podmínkami integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách v Praze. Analyzuje postoje ředitelů k problematice integrace, zjišťuje podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS