Zobrazit menuSkrýt menu

O fundraisingu aneb Bažanta na víně, to ano...

Autor: Kroupa, Jan | Rok vydání: 2004 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Dárcovství | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Literární noviny, Roč. 15, č. 34 (2004)
Plná dostupnost: NE neziskový sektor, neziskové organizace, fundraising, financování, veřejnost, Česko

Článek k problematice fundraisingu neziskových organizací v České republice.

Kroupa, Jan. O fundraisingu aneb Bažanta na víně, to ano... Literární noviny, 2004, 15(34). Občanské noviny, s. I, III. Dostupné také z: <http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/15.2004/34>. ISSN 1210-0021.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS