Zobrazit menuSkrýt menu

Normální je nekouřit

Autor: Žaloudíková, Iva, Hrubá, Drahoslava | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Komenský, Roč. 129, č. 3 (2004-2005)
Plná dostupnost: NE kouření, zdraví, životní styl, prevence, výchovný program, cíl výchovy, základní škola, žák, mladší školní věk, první stupeň

Pedagogická a Lékařská fakulta MU v Brně představují nový výchovně-vzdělávací program pro děti mladšího školního věku, který se zaměřuje na prevenci kuřáctví a výchovu ke zdravému způsobu života. Děti se zábavnou formou, pomocí her, písniček, omalovánek a pohádek seznámí s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu, o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci tak, aby byly připraveny uchovat si své zdraví i v dospělém věku.

Žaloudíková, Iva a Hrubá, Drahoslava. Normální je nekouřit. Komenský, 2004-2005, 129(3), s. 48. ISSN 0323-0449.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS