Zobrazit menuSkrýt menu

Některé aspekty ovlivňující kvalitu života osob vychovávajících jedince s mentálním postižením

Autor: Kroutilová, Lenka | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, výchova, aspekty, kvalita života

Diplomová práce na téma „Některé aspekty ovlivňující kvalitu života osob vychovávajících jedince s mentálním postižením“ je zaměřena na zjištění kvality života osob, které vychovávají nebo pečují o jedince s mentálním handicapem. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvod teoretické části se věnuje problematice mentálního postižení. Následně je popsán přístup rodiny a společnosti k mentálně postiženému jedinci a poslední část teorie se zabývá pojmem kvalita života. Praktickou část tvoří vlastní výzkumné šetření, případové studie pěti rodin vychovávající jedince s mentálním postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS