Zobrazit menuSkrýt menu

Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých

Autor: Litvak, Aleksej Grigor’jevič | Rok vydání: 1979 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE tyflopsychologie, nevidomé děti, děti se zrakovým postižením, dítě, děti, postižení, handicap, oko, zrak, zrakové postižení, postižení zraku, nevidomý, slepý, slabozraký, tyflopomůcky

V obecných rysech nastiňuje autor koncepci psychologického vývoje osob zrakově postižených a podává kritiku buržoazních názorů na nejdůležitější otázky tyflopsychologie. Zabývá se problémem kompenzace v tyflopsychologii,počitky a vnímáním nevidových a slabozrakých, jejich představami a paměti. Všímá si prostorové orientace, obrazotvornosti, myšlení a řeči nevidomých a emocionálně volní sféry jejich psychiky.

Litvak, Aleksej Grigor'jevič. Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých. 1. vyd. Praha: SPN, 1979. 170, [1] s. Knižnice speciální pedagogiky.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS