Zobrazit menuSkrýt menu

Nadané dítě v současné škole

Autor: Mazáčová, Nataša | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 13, č. 1 (2006)
Plná dostupnost: NE nadané děti, výchova a vzdělávání

Články věnované problematice výchovy a  vzdělávání nadaných dětí.

1. část: Otázka vzdělávání nadaných žáků v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní i základní školství. Příklady pedagogicko-organizačních úprav způsobů výuky pro mimořádně nadané žáky. Způsoby vyhledávání nadaných žáků. Formy a metody smysluplného rozvíjení jejich nadání a respekt k nadání ze strany školy. Charakteristiky nadaného dítěte.

Mazáčová, Nataša. Nadané dítě v současné škole. [Část] 1. Informatorium, 2006, 13(1), s. 8-9. ISSN 1210-7506. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008057&local_base=ANL.

2. část: Nadané děti a možné problémy, které se mohou projevit v jejich výchově - individualismus, odlišné pracovní tempo, senzitivnost, asynchronie mezi vývojem motorických dovedností a intelektuálních schopností, nerovnoměrnost mezi vývojem intelektu a citů (stres, deprese, osamělost apod.). Vyhledávání nadaných dětí - strategie, techniky, diagnostika. Nadané předškolní děti - projevy nadání: rozvinuté verbální dovednosti, rané čtenářství, vývoj poznávacích procesů, speciální potřeby.

Mazáčová, Nataša. Nadané dítě v současné škole. [Část] 2. Informatorium, 2006, 13(2), s. 8-9. ISSN 1210-7506. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008058&local_base=ANL.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS