Zobrazit menuSkrýt menu

Možnosti volnočasových aktivit pro žáky s mentálním postižením na Uherskohradišťsku

Autor: Warchilová, Adéla | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, volný čas, volnočasové aktivity, Uherské Hradiště, Uherskohradišťsko

Cílem empirické části diplomové práce bylo popsat a charakterizovat zařízení, která vyplňují volný čas dětí na Uherskohradišťsku. Mimo to také zjistit, jakým způsobem tráví svůj volný čas žáci s mentálním postižením v tomto okrese a jak tuto problematiku vidí pedagogové pracující s těmito dětmi. Teoretickou část tvoří tři kapitoly. První kapitola se zabývá psychopedickou terminologií. Druhá kapitola je věnována pojmům: integrace, inkluze, popisuje vzdělávací systém v ČR a poradenské služby dle platné legislativy. Poslední teoretická kapitola se zaměřuje na definici pojmu volný čas, vymezuje faktory, které mohou volný čas jedince ovlivňovat a současně i možnosti, které jsou žákům v rámci volného času nabízeny. V závěru této kapitoly jsou charakterizovány terapie, kterých se využívá zejména k náplni volného času žáků a jedinců s těžším postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS