Zobrazit menuSkrýt menu

Logopedické intervence u dětí s mentálním postižením v rámci základního vzdělávání

Autor: Kučerová, Petra | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO mentální postižení, vzdělávání dětí s mentálním postižením, komunikační schopnost jedinců s mentálním postižením, narušená komunikační schopnost dětí s mentálním postižením, alternativní a augmentativní komunikace, logopedická intervence

Diplomová práce „Logopedická intervence u dětí s mentálním postižením v rámci základního vzdělávání“ analyzuje problematiku logopedické intervence u dětí s mentálním postižením v rámci základního vzdělávání v České republice. Zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností u jedinců s mentálním postižením v základních školách praktických a základních školách speciálních. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zabývá mentálním postižením, druhá pojednává o komunikační schopnosti dětí s mentálním postižením a třetí kapitola řeší logopedickou intervenci u těchto dětí. Empirická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, který byl realizován dotazníkovým šetřením. Je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností u dětí s mentálním postižením a na alternativní a augmentativní komunikaci. Práce si klade za cíl poukázat na důležitost logopedické intervence u jedinců s mentálním postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS