Zobrazit menuSkrýt menu

Léčba věkově vázaných epileptických syndromů s příznivější prognózou

Autor: Komárek, Vladimír | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Neurologie pro praxi, Roč. 2007, č. 2 (2007)
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, choroba, nemoc, onemocnění, epilepsie, padoucnice, epileptický záchvat, příčina, souvislost, BERS, syndrom

Věkově vázané epileptické syndromy mají kromě vazby na určité vývojové období i charakteristický klinický a EEG obraz, v některých případech je známa specifická odezva na jednotlivá antiepileptika a dlouhodobá prognóza. Z tohoto hlediska se rozlišují na jedné straně tzv. benigní syndromy (např. BERS) a syndromy s encefalopatií (např. Lennoxův-Gastautův syndrom) na straně druhé. Vzhledem k tomu, že prognóza závisí na mnoha faktorech a u řady syndromů není jednoznačná, navrhujeme spíše rozlišení na syndromy s prognózou více či méně příznivou. V tomto sdělení se budeme věnovat epileptickým syndromům s relativně vlídnou tváří - tedy těm příznivějším.

KOMÁREK, Vladimír. Léčba věkově vázaných epileptických syndromů s příznivější prognózou. Neurologie pro praxi, Roč. 2007, č. 2. s. 83-86. ISSN 1213-1814 (tištěná verze). ISSN 1803-5280 (online verze).

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS