Zobrazit menuSkrýt menu

Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením

Autor: Kopincová, Michaela | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO mentální postižení, retardace, autismus, komunikace, alternativní a augmentativní komunikace, komunikační systémy, piktogramy, VOKS, MAKATON

Diplomová práce je zaměřena na problematiku komunikace jedinců s mentálním postižením a na využívání různých komunikačních systémů při jejich vzdělávání. Cílem mé diplomové práce je poukázat na nutnost využívání alternativních a augmentativních komunikačních systémů ve výuce. Prezentovat komunikační systémy, které lze vyžívat při vzdělávání mentálně postižených jedinců. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na definici, klasifikaci a příčiny vzniku mentálního postižení. Druhá kapitola popisuje možnosti výchovy a vzdělávání jedinců s mentálním postižením, druhy integrace a legislativní podporu. Dále jsou zde popisovány možnosti vzdělávání dětí s autismem. Třetí kapitola řeší problematiku komunikace mentálně postižených jedinců a popis jednotlivých alternativních a augmentativních komunikačních systémů. V této kapitole jsou více rozpracovány komunikační systémy (VOKS, Makaton), které byly použity při výzkumném šetření. Čtvrtá kapitola zahrnuje vlastní výzkumná šetření, která byla zaměřena na využití alternativních a augmentativních komunikačních systémů v praxi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS