Zobrazit menuSkrýt menu

Komunikace a výchova v rodině neslyšících rodičů se slyšícím dítětem a slyšících rodičů s neslyšícím dítětem

Autor: Freitingerová, Pavla | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, ucho, sluch, neslyšící, nedoslýchavý, hluchý, postižený rodič

Bakalářská práce popisuje výchovu a komunikaci ve dvou typech rodin. V první jsou neslyšící rodiče a slyšící děti, ve druhé slyšící rodiče a neslyšící děti. Cílem je popsat, jaké aspekty výchovy a komunikace jsou v obou rodinách společné a rozdílné. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly, z nichž první popisuje problematiku sluchového postižení a druhá vývoj intaktního jedince a jedince se sluchovým postižením. Empirická část se snaží reflektovat situaci ve zkoumaných rodinách.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS