Zobrazit menuSkrýt menu

Komparace manuálních dovedností žáků základních škol praktických a běžných škol

Autor: Zikl, Pavel, Maněnová, Martina | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 22, č. 2 (2012)
Plná dostupnost: NE základní škola, speciální škola, žák, praktická práce, vzdělávání, mentálně postižený, pracovní vyučování, rámcový vzdělávací program, manuální dovednost, komparace, výzkum, výsledek výzkumu

Článek zabývající se srovnáním manuálních dovedností žáků základních škol praktických a základních škol běžných.

Výsledky výzkumu zaměřeného na komparaci manuálních dovedností žáků základních škol praktických a žáků běžných škol. 177 žáků 4. a 5. tříd plnilo tři úkoly s rozdílným stupněm intelektuální náročnosti - montážní a demontážní práce, které jsou v podobném rozsahu obsahem RVP pro základní vzdělávání a také jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V závěrech jsou prezentovány rozdíly mezi oběma skupinami žáků jak v čase potřebném pro zvládnutí úkolů, tak ve výskytu chyb.

Zikl, Pavel a Maněnová, Martina. Komparace manuálních dovedností žáků základních škol praktických a běžných škol. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2012, 22(2), s. 87-98. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS