Zobrazit menuSkrýt menu

Kapitoly sociální práce v praxi [elektronický zdroj]

Autor: Mojžíšová, Adéla | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Multimediální nosič
Plná dostupnost: NE sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí, mediace, supervize

Učební text ve formě sborníku na CD věnující se problematice sociální práce v praxi včetně otázek sociálně-právní ochrany dětí.

Mojžíšová, Adéla, ed. Kapitoly sociální práce v praxi [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2008. Požadavky na systém: Operační systém Windows, mechanika CD-ROM. ISBN 978-80-7394-081-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS