Zobrazit menuSkrýt menu

Jak pomoci dětem s dysfunkcemi číst a porozumět

Autor: Navrátilová, Eva | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele, Roč. 59, č. 7 (2012)
Plná dostupnost: NE retardované dítě, porucha učení, dysfunkce, náprava, speciální vzdělávací potřeby, speciální výuka, diagnostika, diagnostický test, vyučovací metoda, zpětná vazba, mentální handicap

Autorka článku, speciální pedagožka v SPC, se věnuje speciálně pedagogické diagnostice dětí s převážně mentálním postižením nebo s kombinací dalších vad. Využívá metodu Brigitte Sindelárové nazvanou Deficity dílčích funkcí. V článku popisuje jednotlivé fáze této metody - diagnostiku, propracovaný systém náprav jednotlivých defektů, nutnost zpětné vazby od vyučujících, rodičů i dítěte. Upozorňuje na klady i zápory této metody. Závěrem reakce rodičů.

Navrátilová, Eva. Jak pomoci dětem s dysfunkcemi číst a porozumět. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2012, 59(7), s. 22-23. ISSN 0035-7766.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS