Zobrazit menuSkrýt menu

Jak je znakový jazyk zpracováván v mozku?

Autor: Cambell, R., MacSweeney, M., Waters, D., Motejzíková, Jitka | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 18, č. 1 (2010)
Plná dostupnost: NE nonverbální komunikace, znakový jazyk, mozek, smyslové vnímání, komunikace, mluvený jazyk, ústní projev, komparace, poškození mozku

Podle výzkumů je mluvený jazyk zpracováván v levé hemisféře mozku v tzv. Brocově a Wernickeho oblasti. Pokud dojde k vážnému zranění této části mozku, může dojít ke ztrátě možnosti mluvit. Článek přináší stručný popis dosavadních poznatků o tom, jakým způsobem jsou v mozku zpracovávány znakové jazyky. Tyto poznatky jsou porovnány s informacemi, které se týkají zpracování mluvených jazyků, tj. co je stejné a co jiné.

Cambell, R. et al. Jak je znakový jazyk zpracováván v mozku?. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2010, 18(1), s. 24-25.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS