Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace osob se zrakovým postižením na trh práce – projekt "Jak uspět na trhu práce" [rukopis]

Autor: Pojslová, Klára | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO zrakově postižení, trh práce, zaměstnávání zrakově postižených, podporované zaměstnávání, pracovní uplatnění, dospívající, dospělý, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký

Předkládaná diplomová práce s názvem 'Integrace osob se zrakovým postižením na trh práce – projekt 'Jak uspět na trhu práce' se věnuje problematice pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením na otevřeném trhu práce. Jejím hlavním cílem je identifikace bariér na straně osob se zrakovým postižením, které mají vliv na jejich pracovní uplatnění, a následně posouzení efektivity projektu 'Jak uspět na trhu práce'. Diplomová práce se nejprve zabývá teoretickou rovinou zaměstnávání osob se zrakovým postižením. Vedle samotného vymezení pojmu 'osoba se zrakovým postižením' pojednává o významu práce jako jednoho z nástrojů pro uspokojení potřeby seberealizace a o možnostech podpory při její ztrátě. Dále se již cíleně věnuje postavení osob se zrakovým postižením na otevřeném trhu práce s důrazem na existující bariéry, které jejich pracovní uplatnění ztěžují. Na to navazuje informacemi o projektu 'Jak uspět na trhu práce', jehož hlavním cílem bylo zvýšení kvalifikace a rozvoj klíčových kompetencí osob se zrakovým postižením tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů. V empirické části se diplomová práce zaměřuje na zmapování efektivity projektu 'Jak uspět na trhu práce' ve vztahu k existujícím bariérám na otevřeném trhu práce, které se vyskytují na straně osob se zrakovým ...

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS