Zobrazit menuSkrýt menu

Inkluzivní vzdělávání v primární škole

Autor: Havel, Jiří, Filová, Hana | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, škola, ZŠ, základní škola, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, logopedie, angličtina, anglický jazyk, výuka

V této odborné knize editoři předkládají další výsledky výzkumů a odborných analýz, které provedli řešitelé ve čtvrtém roce realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), realizovaného na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (řešitelka Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). Tentokrát se naše pozornost soustředila na fungování vzdělávání (primární školy) hlavního proudu, které svým způsobem a v konkrétních podmínkách českého školství řeší požadavky současného trendu vytvořit Školu pro všechny. V dikci této publikace je proto preferována potřeba vzdělávací inkluze, především v povinném základním vzdělávání, jak ji prezentuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a jak vyplývá z požadavků Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Zřejmý je také fakt, že většina autorů ve svých výzkumech pomáhá otevírat tuto problematiku nejen odborným kruhům, ale vtahuje do základních otázek integrace/inkluze ve vzdělávání také laické složky veřejnosti.

Odkaz na obsah publikace: http://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20102158740_1.pdf.

HAVEL, Jiří a Filová, Hana.Inkluzivní vzdělávání v primární škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 321 s. ISBN 978-80-7315-202-4.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS