Zobrazit menuSkrýt menu

Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Jucovičová, Drahomíra | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Jucovičová, Drahomíra, dítě, děti, specifický, speciální, speciální vzdělávací potřeba, postižení, handicap, specifická porucha učení, dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, mentální postižení, mentální retardace, ADD, ADHD, hyperaktivita, sociální znevýhodnění

Metodická příručka pro vzdělávání žáků se širokým portfoliem speciálních vzdělávacích potřeb.

Poznámka: Název publikace z technických důvodů zkrácen, plný název publikace viz bibliografická citace.

Obsah publikace je dostupný na odkaze: http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20081836936_1.pdf.

Jucovičová, Drahomíra [et al.]. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: se specifickými poruchami učení a chování, s mentálním postižením (v MŠ i ZŠ), se sociálním znevýhodněním, z cizojazyčného prostředí. 1. vyd. Praha: D + H, 2009. 158 s. ISBN 978-80-87295-00-7.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS