Zobrazit menuSkrýt menu

Hořet, ale nevyhořet

Autor: Křivohlavý, Jaro | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE syndrom vyhoření, psychohygiena, burnout, burn out

Populárně-naučná publikace k problematice psychohygieny a syndromu vyhoření.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/80387/pdf.

Křivohlavý, Jaro. Hořet, ale nevyhořet. 2., přeprac. vyd., V KNA 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012. 175 s. Orientace; sv. 42. ISBN 978-80-7195-573-3.

Slovenská verze: Křivohlavý, Jaro. Horieť, ale nevyhorieť. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2012. 214 stran. Malý duchovný život; 9. zväzok. ISBN 978-80-8135-003-0.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/167385/pdf. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002724683&local_base=NKC.

Další informace k tématu syndromu vyhoření naleznete ve videorozhovoru:

HOSKOVCOVÁ, Simona, Eva LABUSOVÁ a SIRIUS. Rodiče a syndrom vyhoření. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 01. 08. 2013 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=J3oKxFEZD64.

a/nebo článku:

LABUSOVÁ, Eva a SIRIUS. Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 27. 6. 2013, aktualizováno: 31. 10. 2013 [cit. 2014-03-03]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/mohou-syndromem-vyhoreni-trpet-i-rodice-87.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS