Zobrazit menuSkrýt menu

Faktory ovlivňující proces integrace žáků se sluchovým postižením

Autor: Vindišová, Hana | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, ucho, sluch, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, škola, integrace, inkluze, proces, faktory

Diplomová práce "Faktory ovlivňující proces integrace žáků se sluchovým postižením" se zabývá integrací žáků se sluchovým postižením do hlavního vzdělávacího proudu. Práce je členěna do čtyř kapitol. Obsah první kapitoly vymezuje problematiku sluchového postižení. Definuje význam sluchu, rozděluje sluchové vady dle klasifikace, zabývá se etiologií sluchových vad a sluchovou protetikou. Druhá kapitola je věnována rodině dítěte se sluchovým postižením. Poukazuje na nezbytnost funkční komunikace s dětmi se sluchovou vadou. Dále přibližuje, co všechno obnáší péče rodičů dětí se sluchovým postižením a zabývá se vlivem sluchového postižení na osobnost člověka. Třetí kapitola je věnována integraci dětí se sluchovým postižením do hlavního vzdělávacího proudu. Poukazuje na současné možnosti vzdělávání těchto dětí, zabývá se faktory, které proces integrace ovlivňují. Definuje pojmy jako integraceinkluze a přibližuje tématiku asistentů pedagoga. Čtvrtá kapitola zpracovává hlavní a vedlejší výzkumné cíle diplomové práce. Je zde zpracováno pět případových studií žáků se sluchovým postižením. Cíle diplomové práce vychází z vyhodnocení rozhovorů s rodiči těchto dětí, pedagogy, asistenty pedagoga a zúčastněného pozorování dětí při výuce.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS