Zobrazit menuSkrýt menu

Evropská konference o hluchoslepotě

Autor: anonymní dílo | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Gong, Roč. 35, č. 2 (2006)
Plná dostupnost: NE vzdělávání, služby, mezinárodní spolupráce, konference, slepohluchota, smyslově postižený, kombinovaná vada, rehabilitace, Slovensko, Prešov

Článek poskytující informace o 6. evropské konferenci věnované hluchoslepotě s názvem "Od neviditelného k viditelnému", která se konala v srpnu 2005 v Prešově na Slovensku. Na konferenci bylo prezentováno přes 100 přednášek slovenských i zahraničních účastníků. Příspěvky se týkaly např. komunikace a vzdělávání hluchoslepých, rozvoje služeb a rehabilitace pro hluchoslepé atd.

Evropská konference o hluchoslepotě. Gong, 2006, 35(2), s. 9, 21. ISSN 0323-0732.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS