Zobrazit menuSkrýt menu

Edukace žáků s těžkým postižením a souběným postižením více vadami ve speciální třídě ZŠS Domov Žampach

Autor: Stárková, Kateřina | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO edukace, mentální postižení, těžké postižení, souběžné postižení, dětská mozková obrna, základní škola speciální, legislativa, kompenzační a didaktické pomůcky, terapie, bazální stimulace, výchovné a výukové cíle, případová studie

Diplomová práce se zabývá edukací žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami ve speciální třídě základní školy speciální Domov Žampach. V teoretické části je charakterizováno těžké a souběžné postižení více vadami, dětská mozková obrna a mentální retardace. Jsou zde vymezeny legislativní podmínky edukace se zřetelem na rámcově vzdělávací program a uvedena vhodná podpůrná opatření a didaktické prostředky. Praktickou část diplomové práce tvoří výzkumný projekt. Cílem výzkumného šetření bylo analyzovat a na sedmi kazuistikách s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami prokázat, že edukace přináší výsledky v celkovém rozvoji žáků.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS