Zobrazit menuSkrýt menu

Edukace žáků s mentálním postižením ve speciální třídě v základní škole

Autor: Ouředníčková, Petra | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO integrace, skupinová integrace, edukace, žák, mentální postižení, speciální třída, základní škola

Diplomová práce se zabývá skupinovou integrací žáků se středně těžkým mentálním postižením v základní škole. Cílem práce je analýza úspěšnosti skupinové integrace žáků s mentálním postižením v běžné základní škole. V teoretické části jsou popsány charakteristické projevy, etiologie, edukace a možnosti integrace žáků s mentálním postižením. Ve výzkumné části je přiblížena skupinová integrace žáků se středně těžkým mentálním postižením do konkrétní základní školy hlavního vzdělávacího proudu, kde tato integrace byla úspěšná. Případové studie, vyhodnocení dotazníků a další metody prokazují, že integrace v této základní škole plní svůj účel.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS