Zobrazit menuSkrýt menu

Edukace žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na základní školu uplatňující koncept alternativního vzdělávacího programu Začít spolu

Autor: Krčálová, Hana | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO mladší školní věk, speciální vzdělávací potřeby, handicap, nadaný žák, edukace, integrace, inkluze, legislativa, alternativní program Začít spolu, klima třídy, individuální vzdělávací plán

Diplomová práce s názvem „Edukace žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na základní školu uplatňující koncept alternativního vzdělávacího programu Začít spolu“ charakterizuje osobnost dítěte daného vývojového stádia, popisuje individualitu jedinců se zdravotním postižením a jiným znevýhodněním, které může znesnadňovat jejich výchovně-vzdělávací proces. Uvádí přístupy k edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a existující kurikulární programy podpořené legislativou České republiky. Zkoumá myšlenkové základy alternativního vzdělávacího programu Začít spolu a jeho fungování v praktické rovině. Analyzuje a posuzuje přínos integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do edukačního procesu na jedné základní škole v Brně, jejíž činnost se opírá plně o ideologii alternativního vzdělávacího programu Začít spolu.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS