Zobrazit menuSkrýt menu

Dva kohouti ve třídě?: pro spolupráci s asistentem pedagoga je klíčová komunikace

Autor: Švancar, Radmil | Rok vydání: 2018 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2018, Roč. 121, č. 1
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, škola, školské zařízení, mateřská škola, školka, základní škola, MŠ, ZŠ, střední škola, gymnázium, SŠ, asistence, asistent pedagoga, podpora, pomoc, opatření, legislativa, komunikace, spolupráce

Autor článku informuje o situaci na základní škole v Tachově. V minulosti byly ve škole dvě speciální třídy pro děti se specifickými poruchami učení a chování. V současné době jsou děti integrovány do ostatních tříd. Ve škole je k dispozici 13 asistentek pedagoga. Je důležitá spolupráce a komunikace mezi učitelem a asistentem pedagoga. Na prvním stupni je komunikace jednodušší, asistenti spolupracují pouze s jedním učitelem. Na druhém stupni je situace složitější. Asistent musí vyjít se všemi učiteli. Na začátku si učitelé a asistenti vyjasní, co učitel od asistenta očekává. Vše je zaneseno do individuálního vzdělávacího plánu.

ŠVANCAR, Radmil. Dva kohouti ve třídě?: pro spolupráci s asistentem pedagoga je klíčová komunikaceUčitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2018, 121(12), s. 20-21. ISSN 0139-5718.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS