Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě se zrakovým postižením se může ocitnout v sociální izolaci

Autor: Vachulová, Jana, Vachulová, Markéta, Kochová, Klára | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 19, č. 1 (2012)
Plná dostupnost: ANO zrakově postižený, vada zraku, dítě, psychický vývoj, integrace žáka, děti, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký, izolace, sociální integrace

Článek typu rozhovoru se třemi odbornicemi na výchovu nevidomých dětí. Hovoří o různých typech zrakového postižení. Jak vada zraku ovlivňuje psychický vývoj dítěte. Potřeby dětí, které nevidí či vidí jen velmi málo. Např. pokud takovéto dítě jí rukama, snáze pochopí, co si dává do pusy. Zkušenosti autorek s integrací zrakově postižených dětí - je možná. Postoj a požadavky rodičů postižených dětí. Jak má se zrakově postiženými lidmi jednat laik.

Vachulová, Jana. Dítě se zrakovým postižením se může ocitnout v sociální izolaci. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(1), s. 8-12. ISSN 1210-7506.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS