Zobrazit menuSkrýt menu

Diagnostika připravenosti dětí pro školní docházku

Autor: Kohoutek, Rudolf | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pedagogická orientace, Roč. 2006, č. 2 (2006)
Plná dostupnost: NE nástup dítěte do školy, citová připravenost, sociální připravenost, školní zralost, školní nezralost, odklad školní docházky

Nástup dítěte do školy - důležitá změna v jeho životě. Vývojová charakteristika šestiletých dětí způsobilých pro školní práci a docházku (tělesný vývoj, motorika, rozdíly mezi chlapci a dívkami, podnětnost výchovného prostředí, zralost řeči, citová a sociální připravenost, odolnost vůči zátěži). Orientační zkouška zralosti pro školu a seznam projevů školní nezralosti. Vyrovnávací třídy pro školsky nezralé děti. Odklad školní docházky a realizace speciálně zaměřeného výchovného programu.

Kohoutek, Rudolf. Diagnostika připravenosti dětí pro školní docházku. Pedagogická orientace, 2006, 2006(2), s. 3-23. ISSN 1211-4669.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS