Zobrazit menuSkrýt menu

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Autor: Hašková, Klára | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, škola, ZŠ, základní škola, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, logopedie

Diplomová práce se zabývá diagnostikou narušené komunikační schopnosti. Teoretická část je věnována vývoji dítěte, komunikaci a narušené komunikační schopnosti. Výzkumné šetření bylo provedeno formou kvantitativního výzkumu, zvolenou technikou byl dotazník. Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat problematiku diagnostiky realizované ve speciálně pedagogickém centru poskytujícím služby dětem a žákům s narušenou komunikační schopností. Oponentkou práce byla Veronika Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS