Zobrazit menuSkrýt menu

Dětská klinická psychologie

Autor: Říčan, Pavel, Krejčířová, Dana | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dětská klinická psychodiagnostika, dětská klinická psychologie, vývoj dítěte, poruchy

Sborník studií k problematice dětské klinické psychologie a psychodiagnostiky.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/83887/pdf.

Říčan, Pavel a kol. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. Psyché. ISBN 80-247-1049-8.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS