Zobrazit menuSkrýt menu

Děti potřebují rodinu : inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 22. a 23.5. 2008

Autor: Himmelová, Halina, Turnovská, Elena, Bechyňová, Věra, Matoušek, Oldřich | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE sociálně ohrožené rodiny, pěstounská péče, ústavní výchova, sociální politika, Turnovská, Elena, Bechyňová, Věra, Matoušek, Oldřich

Sborník z konference o problematice ohrožených rodin a náhradní rodinné péče, který vznikl v rámci projektu "Najdi svůj směr".

PŘEDMLUVA (Halina Himmelová)
ÚVODNÍ SLOVO (Petr Nečas)

PŘÍSPĚVKY ČESKÝCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
Pěstounská péče v návrhu občanského zákoníku (Vladimír Král)
Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny (Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Anna Šabatová)
Analýza efektivity fungování systému péče o ohrožené děti vyplývající z průzkumu osudu dětí, které v letech 1995-2004 opustily institucionální péči (Jitka Gjuričová)
Monitoring umísťování dětí do osvojení a pěstounské péče v České republice (Pavla Štochlová, Lucie Kozlová)
Aktuální otázka náhradní rodinné péče: pěstounská péče - rizika, možnosti, vize (Eva Rotreklová)
Inspirace od sousedů - podoba ústavní výchovy v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku (Hana Žurovcová)
Spolupráce dětského domova a mateřského centra v oblasti kompenzace rodinného modelu (Tomáš Kahan, Pavlína Bartošová)
Město Neratovice - formy sociální práce a sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ pro rodiny a jejich děti (Marcela Brodilová, Tomáš Malík)
Dům tří přání pro děti a jejich rodiče (Elena Turnovská)

PŘÍSPĚVKY ZAHRANIČNÍCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
Čas dítěte, dětství a rodiny v Banské Bystrici (Dana Žilinčíková)
Modely transformace dětských domovů v Polsku na základě zavedení „Metody individuálního plánování" a „Procesu práce s rodinami dětí" (Tomasz Polkowski)
Péče o traumatizované děti (Mark Harrison, Roberta Manners)
Tvorba mezinárodních standardů péče o děti - pohled na evropské standardy Quality Children a na návrh pokynů OSN pro vhodné využití a podmínek alternativní péče o děti. jaké mohou být jejich dopady pro Českou republiku? (Chris Gardiner)
Integrované sociální služby pro ohrožené rodiny s dětmi - hlavní předpoklady prevence umísťování dětí do ústavní péče (Volodymyr Kuzminskyy)
Z okraje do popředí zájmu - jak zajistit, aby se ochrana dětí se zvláštními potřebami stala hlavním tématem reformy systému ochrany dítěte (Georgette Mulheir)

WORKSHOPY
Základní lidské potřeby a Pesso Boyden psychomotorický systém - využití při práci s pěstouny a ohroženými rodinami (Pavla Doležalová)
Příkladem dobré praxe ke změnám (Věra Bechyňová, Marta Konvičková, Antonie Boťová, Lenka Schořálková, Ivana Svobodová, Marie Vacková)

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/17384/pdf.

Chmelař, Tomáš, Matoušek, Oldřich, a Pazlarová, Hana, ed. Děti potřebují rodinu: inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 22. a 23.5.2008. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení Člověk hledá člověka, 2008. 105 s. ISBN 978-80-254-2683-8.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS