Zobrazit menuSkrýt menu

Člověk s mentálním postižením a rodičovství

Autor: Bednářová, Iva | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, postižený rodič, mentální retardace, rodiče, rodičovství, specifika, chráněné bydlení, podpora, pomoc, asistence, postižení intelektu

Tématem bakalářské práce je člověk s mentálním postižením a rodičovství. Práce popisuje téma mentálního postižení a jeho rozdělení.Dále se práce zabývá otázkou partnerství, rodičovství a sexuality u osob s mentálním postižením. Cílem teoretické práce je seznámit čtenáře podrobněji s touto problematikou.Praktická část se zaměří na kvalitativní výzkum této problematiky. První část se zabývá interwiev s osobami s mentálním postižením o otázkách partnerství, rodičovství a sexuality.Druhá část se zabývá štřením dotazníků, které byly určeny pracovníkům v přímé péči v olasti sociální péče.Závěrem praktické části jsou uvedena data vyplývající z výzkumného šetření.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS