Zobrazit menuSkrýt menu

Český znakový jazyk v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením

Autor: Balová, Kateřina | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, ucho, sluch, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, rodič, rodiče, znakový jazyk, znakovaná čeština, komunikace

Bakalářská práce se věnuje postavení českého znakového jazykakomunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením. Český znakový jazyk je vnímán jako efektivní komunikační systém, který umožňuje rodičům funkčně komunikovat se svým dítětem. Od funkční komunikace se odvíjí socializace a zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Teoretická část práce se zaměřuje na popis pojmu sluchové postižení a charakteristiku dítěte s těžkým sluchovým postižením. Zabývá se komunikací s bližším zaměřením na komunikaci s dítětem s těžkým sluchovým postižením a důsledky, které s sebou může nést nefunkční komunikace. V závěru se věnuje komunikačním formám. Praktická část práce objasňuje metodologii výzkumného šetření a zaměřuje se na analýzu a shrnutí výzkumných dat. Záměrem je zjistit, v jaké míře je český znakový jazyk v komunikaci využíván, jaký k němu rodiče zaujímají postoj, jakým způsobem si jej osvojují a kdo podpořil jejich rozhodnutí používat tuto komunikační formu.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS