Zobrazit menuSkrýt menu

Celý týden se žáci naší školy spolu s policií a záchranáři učili jak přežít

Autor: Kolářová, Marcela | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Týdeník školství, Roč. 21, č. 4 (2013)
Plná dostupnost: NE branná výchova, výchova k bezpečnosti, zvládání, první pomoc, nehoda, projekt, projektové vyučování, základní škola, mimořádná událost, běh

Představení celoškolního týdenního projektu Základní školy Janského v Praze 5, který byl zaměřen na zvládání krizových situací během mimořádných událostí. Teoretická příprava a praktické nacvičování chování např. v případě zranění, dopravní nehody, evakuace apod. Vyvrcholení projektu v podobě běhu branné všestrannosti.

Kolářová, Marcela. Celý týden se žáci naší školy spolu s policií a záchranáři učili jak přežít. Týdeník školství, 2013, 21(4), s. 7. ISSN 1210-8316.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS