Zobrazit menuSkrýt menu

Celoživotní služba nemocným

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 16, č. 5 (2009)
Plná dostupnost: NE Jedlička, Rudolf, 1869-1926, Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy, dějiny školství, postižený, tělesně postižený, výchovně vzdělávací zařízení, Ústav sociální péče

Článek pojednávající o životě a díle Rudolfa Jedličky, zakladatele soustavné péče o handicapované děti v českých zemích.

Život a profesní dráha lékaře, vědce a zakladatele soustavné péče o handicapované děti v českých zemích Rudolfa Jedličky. Založení ústavu pro tělesně postižené děti a mládež v Praze (1913), jeho cílem bylo, aby chovanci získali takové schopnosti, které jim umožní samostatnou obživu. Důraz na výchovnou stránku péče v ústavu - pečlivý výběr pedagogických pracovníků s kladným vztahem k handicapovaným dětem.

TĚTHALOVÁ, Marie. Celoživotní služba nemocným. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(5), s. 18.ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS