Zobrazit menuSkrýt menu

Časné klinické projevy autismu v dětství a mládí jsou klíčem k včasné diagnóze

Autor: Ošlejšková, Hana | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 3 (2008)
Plná dostupnost: ANO autismus, spektrum autistických poruch, Aspergerův syndrom, pervazivní vývojové poruchy, autismus s regresem, časné příznaky autismu, PAS, poruchy autistického spektra

Autismus je starší název pro skupinu závažných poruch vyvíjejícího se mozku, které jsou nyní nověji označovány jako „pervazivní vývojové poruchy (PDD Pervasive Developmental Disorders) nebo autistické spektrum či kontinuum (ASD Autistic Spectrum Disorders)“. U většiny poruch autistického spektra je stanovení diagnózy reálné ve věku 36 měsíců s výjimkou Aspergerova syndromu, kdy je to v 72 měsících. Rozpoznání klinických příznaků poruchy je však mnohdy možné už do roku věku. Přesto jsou děti s autismem k diagnostice stále odesílány pozdě. Cílem článku je rekapitulace nejčastějších časných klinických projevů autismu pro potřebu praktických lékařů pro děti a dorost, protože jsou to oni, kteří mohou včasnost diagnózy velmi pozitivně ovlivnit.

Autism is an older term used for a group of severe disorders occurring in the developing brain that are nowadays classified as „pervasive developmental disorders – PDD or autistic spectrum disorders – ASD“. In most autistic spectrum disorders the diagnosis is made at the age of 36 months except for Asperger´s syndrome – at 72 months. However, clinical symptoms of the disease can be often recognized by one year of age. Nevertheless, children with autism have been still referred late to diagnostics. The report aims at giving the most frequent early clinical manifestations of autism for the needs of general practitioners working with children and adolescents because they can have very positive influence on the early diagnosis establishing.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS