Zobrazit menuSkrýt menu

Bez asistentů pedagoga se neobejdeme

Autor: Hanyš Holemá, Irena | Rok vydání: 2020 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium 3-8: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, Roč. 27, č. 1 (2020)
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, škola, školské zařízení, mateřská škola, školka, základní škola, MŠ, ZŠ, střední škola, gymnázium, SŠ, asistence, asistent pedagoga, podpora, pomoc, opatření, legislativa

Článek ředitelky Fakultní mateřské školy se speciální péčí v Praze. Ta již od 90. let přijímá i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Od r. 1997 byli k dispozici asistenti pedagoga, většinou mladíci na náhradní vojenské službě. V r. 2009 při školce zřízeno Speciálně pedagogické centrum. Jeho funkce - psychologické a poradenské centrum pro rodiče, krizové intervence, metodické vedení a podporu pedagogů. V současnosti poskytuje systematickou péči 200 rodinám. Asistent pedagoga jako podpůrné opatření. Je rovnocenným partnerem pedagoga, který se věnuje primárně dítěti na základě odborného doporučení. Nakonec uvedena kazuistika, jak asistent přispěl ke kvalitnější a funkčnější podpoře dítěte.

HANYŠ HOLEMÁ, Irena. Bez asistentů pedagoga se neobejdeme. Informatorium 3-8: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2020, 27(1 (leden)), s. 14-16. ISSN 1210-7506

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS