Zobrazit menuSkrýt menu

Autismus ve školách : svět s pootevřenými dveřmi

Autor: Švancar, Radmil | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Učitelské noviny, Roč. 109, č. 38 (2006)
Plná dostupnost: NE Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, autistické děti, autismus, porucha autistického spektra, Aspergerův syndrom, integrovaná výchova a vzdělávání, školy, Česko

Vysvětlení pojmů: autismus, porucha autistického spektra (PAS), Aspergerův syndrom. Péče o autistické děti na českých školách. Snaha o integraci dětí s poruchou autistického spektra do běžných základných škol. Informace o projektu na podporu poradenských služeb pro klientyautismem a PAS vyhlášený MŠMT a garantovaný Institutem pedagogicko - psychologického poradenství.

ŠVANCAR, Radmil. Autismus ve školách: svět s pootevřenými dveřmi. Učitelské noviny, 2006, 109(38), s. 10-11. ISSN 0139-5718.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS