Zobrazit menuSkrýt menu

Asistent pedagoga v tělesné výchově

Autor: Jiskrová, Markéta, Daďová, Klára, Cahlíková, Marie | Rok vydání: 2019 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2019, Roč. 85, č. 3
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, škola, školské zařízení, mateřská škola, školka, základní škola, MŠ, ZŠ, střední škola, gymnázium, SŠ, asistence, asistent pedagoga, podpora, pomoc, opatření, legislativa, alternativní školství, tělocvik, tělesná výchova

Zapojení asistenta pedagoga do výuky se stalo velmi aktuálním díky inkluzivnímu vzdělávání. Předložený text vymezuje pojmy inkluze, integrace a profesi asistenta pedagoga v rámci podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autorky se v textu zabývají těmito tématy: Jak se liší profese asistenta pedagoga od profese osobního pedagoga, historie pozice aistenta pedagoga, legislativní ukotvení (školský zákon č. 561/2004 Sb.), náplň práce a povinnosti asistenta pedagoga se zaměřením na výuku tělesné výchovy, modely spolupráce s učitelem. Je uveden i příklad z praxe a v přiložené tabulce typy činností v inkluzivní tělesné výchově a role asistenta pedagoga v nich.

JISKROVÁ, Markéta, DAĎOVÁ, Klára a CAHLÍKOVÁ, Marie. Asistent pedagoga v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2019, 85(3), s. 23-33. ISSN 1210-7689.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS