Zobrazit menuSkrýt menu

Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově

Autor: Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin, Kudláček, Michal | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, Roč. 75, č. 2 (2009)
Plná dostupnost: NE pohybová výchova, tělesná výchova, didaktika, speciální vzdělávací potřeby, interakce, integrace žáka, směr, heterogenní třída, cíl výuky, metodika, individuální přístup, asistent, vzájemné učení mezi vrstevníky, další vzdělávání učitelů, Česko

Pohybové aktivity ve školní tělesné výchově jako svobodné prostředí pro podporu interaktivních vztahů mezi jedinci. Možnost rozvoje jejich motorických, sociálních a osobnostních kompetencí. Převládající trendy ve výchovně vzdělávacím systému v současné době: heterogenita (ve složení kolektivu žáků, pohlaví žáků a jejich individuálních vzdělávacích potřeb). Integrace postižených žáků prostřednictvím pohybových aktivit. Pojem integrované tělesné výchovy. Tvorba výchovných cílů, metodiky a didaktiky integrované TV. Pomoc asistenta a spolužáků. Společenská potřeba odborníků v oblasti tělesné kultury mládeže i dospělých. Další vzdělávání učitelů TV pro speciální pedagogiku.

Modifikace rozsahu tělesné výchovy uplatnitelné při integraci žáků se zrakovým, sluchovým, tělesným a mentálním postižením. Metodické postupy navržené tak, aby ostatní žáci netrpěli pocitem nepohody, frustrace a ochuzení: využití vrstevnických partnerů/tutorů, využití asistenta-pedagoga, kombinovaných forem výuky; individuální, segregované, skupinové paralelní. Školská legislativa k této problematice.

Význam tělesné výchovy pro rozvoj osobnosti tělesně postižených. Bezpečnost povrchu určeného pro sportovní aktivity. Přínos kolektivních sportovních her pro posílení sociálních vztahů mezi vrstevníky. Zásady, jež je nutno respektovat při integraci postiženého žáka do školní TV. Integrace ve sportovních hrách basketbal, volejbal a softbal; didaktické pokyny pro nácvik.

Ješina, Ondřej a Kudláček, Martin. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově / [Část] 1. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2009, 75(2), s. 15-19. ISSN 1210-7689. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001282001&local_base=ANL.

Ješina, Ondřej a Kudláček, Martin. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově. [Část] 2. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2009, 75(3), s. 8-12. ISSN 1210-7689. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001302908&local_base=ANL.

Ješina, Ondřej et al. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově pro žáky s tělesným oslabením. [Část] 3. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2009, 75(5), s. 11-16. ISSN 1210-7689. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001309032&local_base=ANL.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS